dnes je 26.1.2021

Input:

Bezúročná pôžička a nutnosť transferovej dokumentácie v roku 2020

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.72 Bezúročná pôžička a nutnosť transferovej dokumentácie v roku 2020

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:


Matka, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia prijala bezúročnú pôžičku od syna, ktorý nevykonáva podnikateľskú činnosť. Je zamestnaný na trvalý pracovný pomer v nadnárodnej spoločnosti.

Otázka:

Sú matka a syn závislé osoby a podlieha ich vzájomný vzťah pravidlám transferového oceňovania. Musí matka ako podnikateľka pripravovať transferovú dokumentáciu?

Odpoveď:

Pre správne uplatnenie zákona o dani z príjmov je potrebné sa pýtať osobitne na splnenie definície závislých osôb a osobitne na uplatnenie pravidiel transferového oceňovania.

Kým uplatnenie pravidiel transferového oceňovania vždy predpokladá aj splnenie niektorej z definícií závislosti, samotné splnenie definície závislosti nemusí automaticky vyvolať uplatnenie pravidiel transferového oceňovania.

Matka a syn sú v zmysle § 2 písm. n) ZDP závislé osoby, keďže s odkazom na § 116 OZ (Občianskeho zákonníka) sú blízkymi osobami ako príbuzní v priamom rade.

V tomto príklade sa na matku a syna uplatnia tiež pravidlá transferového oceňovania v zmysle § 17 ods. 5 ZDP, keďže uskutočňujú kontrolovanú transakciu vzhľadom na to, že matka ako živnostníčka má príjmy podľa § 6 ZDP. Matka má povinnosť vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Avšak v zmysle ustanovení nového Usmernenia MF SR č.