dnes je 8.3.2021

Input:

Doba uchovávania dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Doba uchovávania dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Ing. Alena Zábojová

Dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný uchovávať počas obdobia, kým nezanikne právo vyrubiť daň podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Tieto lehoty môžu trvať v závislosti od okolností päť až desať rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie.

Členenie dokumentácie o transferovom oceňovaní

Obsah dokumentácie ako aj špecifikáciu, ktoré subjekty majú povinnosť viesť dokumentáciu, stanovilo MF SR v Usmernení č. MF/019153/2018-724. V