dnes je 26.7.2021

Input:

Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na ZI na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane

26.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.25 Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na ZI na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18.6.2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. V návrhu novely sa zavádza významná zmena umožňujúca dodatočné splnenie podmienky držby stanovenej výšky priameho podielu na základnom imaní počas obdobia 24 mesiacov, a to na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane.

Pri výplate zo zdroja na území SR:

- úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a

- odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a know-how

plynúcich právnickej