dnes je 26.1.2021

Input:

Duplicitné služby v skupine a ich daňová uznateľnosť

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.78 Duplicitné služby v skupine a ich daňová uznateľnosť

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Materská spoločnosť nám mesačne fakturuje náklady na marketingové aktivity. Spravidla sa jedná o náklady na prípravu reklamných spotov. Ostatné marketingové aktivity si robí naša spoločnosť sama alebo nakupuje tieto služby od externých nezávislých firiem.

Otázka:


Budú tieto marketingové náklady fakturované materskou spoločnosťou daňovo uznateľným nákladom. Nejedná sa o duplicitné poskytovanie služieb? Čo o tom hovorí Smernica OECD o transferovom oceňovaní a jej posledné znenie z roku 2017?

Riešenie:

Smernica OECD o transferovom oceňovaní sa v samostatnej kapitole venuje aj poskytovaniu vnútroskupinových služieb. V tejto časti sa zaoberá aj tým, či nedochádza k duplicitám pri poskytovaní služieb v rámci skupiny

Skutočnosť, že Vaša spoločnosť si sama vykonáva marketingové aktivity (sama t.j. vlastnými zdrojmi alebo nakupuje ich od externých nezávislých firiem) a zároveň sú jej fakturované marketingové aktivity