dnes je 20.10.2020

Input:

Nákupné aktivity a uplatnenie zjednodušeného prístupu

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.123 Nákupné aktivity a uplatnenie zjednodušeného prístupu

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Slovenská spoločnosť, ktorá podniká v oblasti výroby nábytku patrí do nadnárodnej skupiny. Materská spoločnosť zabezpečuje pre túto výrobnú spoločnosť, ako aj pre ostatné výrobné spoločnosti v skupine centralizovaný nákup hlavných surovín, ako aj pomocných doplnkových materiálov potrebných vo výrobe.


Otázka:

Ako má slovenská spoločnosť zdokumentovať nezávislú cenu? Je možné použiť zjednodušený prístup ako pri poskytovaní služieb s nízkou pridanou hodnotou?

Odpoveď:

Podľa smernice OECD nasledujúce činnosti nespĺňajú predpoklady pre uplatnenie zjednodušeného prístupu ako pri poskytovaní služieb s nízkou pridanou hodnotou:

  • služby predstavujúce hlavnú obchodnú činnosť nadnárodnej skupiny podnikov,

  • služby v oblasti výskumu a vývoja (vrátane vývoja softvéru, pokiaľ nepatria do služieb v oblasti informačných technológií),

  • výrobné služby,

  • nákupné činnosti týkajúce sa nákupu surovín alebo ďalších materiálov použitých v rámci výrobných procesov,

  • predajné, marketingové a distribučné činnosti,

  • finančné transakcie,

  • ťažba, prieskum a spracovanie prírodných zdrojov,

  • poistenie a zaistenie,

  • služby vrcholového vedenia podniku (okrem kontroly nad riadením služieb, ktoré spadajú pod služby s nízkou pridanou hodnotou podľa definície uvedenej v smernici OECD).