dnes je 9.12.2021

Input:

Oznámenie nesplnenia kritických predpokladov daňovej správe (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

12.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.156 Oznámenie nesplnenia kritických predpokladov daňovej správe (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Jednou z hlavných výhod Rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia (ďalej len rozhodnutia) je, že poskytuje daňovú istotu daňovníkom a správcom dane zabezpečením predvídateľnosti pri zdaňovaní medzinárodných transakcií.

Niektorí daňovníci môžu čeliť problémom s uplatňovaním existujúcich Rozhodnutí za hospodárskych podmienok vyplývajúcich z pandémie COVID-19.


Kedy by mali daňovníci oznámiť daňovej správe neplnenie kritických predpokladov, ktoré boli stanovené v rozhodnutí?

Odpoveď:

Načasovanie riešenia podmienok rozhodnutí ovplyvnených pandémiou COVID-19 je dôležité. Tam, kde významné zmeny ekonomických podmienok vedú k porušeniu