dnes je 20.10.2020

Input:

Poskytnutie služby v skupine - personálne poradenstvo

18.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.122 Poskytnutie služby v skupine – personálne poradenstvo

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Česká materská spoločnosť má dcérske spoločnosti na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, v Rumunsku a Bulharsku. Materská spoločnosť centralizovala činnosti týkajúce sa personálnej oblasti, a to nábor pracovníkov a školenia nových pracovníkov pre celú skupinu.


Otázka:

Je mesačná fakturácia za poskytovanie vyššie uvedených služieb daňovo uznateľným nákladom pre dcérsku spoločnosť na Slovensku?

Odpoveď:

Podľa smernice OECD také činnosti v oblasti ľudských zdrojov, ako sú napríklad prijímanie zamestnancov, podpora pri hodnotení žiadateľov, výber a vymenovania personálu, uvádzanie nových zamestnancov do podniku, hodnotenie výkonu a pomoc pri definovaní kariéry,