dnes je 19.9.2021

Input:

Praktické prístupy k nedostatku informácií

24.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.144 Praktické prístupy k nedostatku informácií

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Tak ako v priebehu času pokračujú a vyvíjajú sa ekonomické okolnosti spôsobené pandémiou, môžu sa daňovníci stretávať s ťažkosťami pri stanovení podmienok podľa trhového princípu z dôvodu oneskorenia v čase medzi výskytom závislých transakcií a dostupnosťou informácií týkajúcich sa súbežných nezávislých transakcií.


So zreteľom na vyššie uvedené sa vynára otázka, či je možné použiť viac než jednu metódu pre stanovenie transferovej ceny a aká je možnosť použitia údajov z iných kríz?

Odpoveď:

OECD odporúča daňovým správam, že by mohli zvážiť praktické riešenia v snahe minimalizovať spory tam, kde daňovníci v dobrej viere sa usilujú stanoviť trhové ceny v kontexte informačných nedostatkov spojených s pandémiou Covid-19 (ďalej len C19). Tieto prístupy by však neboli vhodné v prípadoch, kedy sa daňovníci snažia