dnes je 24.5.2022

Input:

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020

16.4.2020, Zdroj: Slovenská záručná a rozvojová banka

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., v rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (v zmysle § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov) a uzatvorenej Zmluvy o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a SZRB, a. s., poskytuje s účinnosťou od 20. 4. 2020 Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020.

Úver je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch, poskytnutím finančnej pomoci Ministerstva financií SR vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku).

V tejto súvislosti je