dnes je 9.12.2021

Input:

Reakcia daňovej správy na neplnenie existujúcich rozhodnutí (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

18.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.158 Reakcia daňovej správy na neplnenie existujúcich rozhodnutí (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Okrem posudzovania dôsledkov nesplnenia kritických predpokladov rozhodnutia by sa daňové správy a daňovníci mali zaoberať aj neplnením existujúcich rozhodnutí.


Ako by mal správca dane reagovať na neplnenie existujúcich rozhodnutí?

Odpoveď:

Pri zvažovaní dôsledkov nedodržania podmienok súčasných rozhodnutí by mali daňové správy prijať podobný prístup ako v situácii, keď dôjde k porušeniu kritických predpokladov. Napríklad pri rozhodovaní o ich reakcii by daňové správy mali zvážiť: (i) podmienky rozhodnutia; (ii) akúkoľvek dohodu príslušných daňových správ o tom, ako riešiť neplnenie; a (iii) akúkoľvek použiteľnú domácu legislatívu alebo