dnes je 28.10.2021

Input:

Relevantné okolnosti (podľa pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

16.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.147 Relevantné okolnosti (podľa pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Ekonomicky relevantné okolnosti, ktoré sa týkajú závislej transakcie, by mali byť hodnotené pri presnom vymedzovaní závislej transakcie, mali by uľahčiť porovnanie medzi presne vymedzenou závislou transakciou a porovnateľnými nezávislými transakciami, na účely ocenenia závislé transakcie.


Je prijatie vládnej pomoci ekonomicky relevantnou okolnosťou?

Odpoveď:

Rozsah, v ktorom je prijatie vládnej pomoci ekonomicky relevantnou okolnosťou, sa môže líšiť. Príkladom, kde môže byť vládna pomoc ekonomicky relevantnou, je poskytnutie dotácie na mzdu, vládne záruky za úver alebo krátkodobá podpora likvidity. Za takých okolností môže mať prijatie vládnej pomoci priamy vplyv na závislú transakciu a porovnateľné transakcie medzi