dnes je 20.1.2022

Input:

Revízia Rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia v zmysle § 18 ZDP a vplyv COVID-19 (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

27.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.154 Revízia Rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia v zmysle § 18 ZDP a vplyv COVID-19 (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Pri zistení nesplnenia kritických predpokladov v Rozhodnutí, by daňovníci, ako aj daňové správy mali reagovať na vzniknutú situáciu. Táto reakcia môže mať formu revízie, zrušenia alebo odvolania Rozhodnutia.


Otázka:

Kedy je vhodnou reakciou revízia Rozhodnutia?

Odpoveď:

Revízia by bola vhodnou reakciou, ak došlo k podstatnej zmene podmienok uvedených v kritickom predpoklade Rozhodnutia a daňová správa a daňovník súhlasia s tým, ako Rozhodnutie revidovať. Revízia existujúceho Rozhodnutia by mala za následok zmenu skôr dohodnutých podmienok Rozhodnutia. V rámci tohto