dnes je 9.12.2021

Input:

Rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy ocenenia v zmysle § 18 ZDP a vplyv COVID-19 (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.151 Rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy ocenenia v zmysle § 18 ZDP a vplyv COVID-19 (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Jednou z hlavných výhod Rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia (ďalej len Rozhodnutia) je, že poskytuje daňovú istotu daňovníkom a správcom dane zabezpečením predvídateľnosti pri zdaňovaní medzinárodných transakcií. Niektorí daňovníci môžu čeliť problémom s uplatňovaním existujúcich Rozhodnutí za hospodárskych podmienok vyplývajúcich z pandémie COVID-19.


Aký vplyv má COVID-19 na existujúce Rozhodnutia? Sú daňovníci a správcovia daní stále viazaní existujúcimi Rozhodnutiami vzhľadom na zmeny hospodárskych podmienok?

Odpoveď:

Existujúce Rozhodnutia a ich podmienky by sa mali