Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdroja na území SR

22.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.24 Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdroja na území SR

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18.6.2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. V návrhu novely sa rozširuje rozsah príjmov plynúcich zo zdroja na území SR daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou.

V nadväznosti na zavedenie exit tax v § 17f zákona o dani z príjmov sa za účelom zamedzenia nejednoznačnému výkladu dopĺňa tento nerealizovaný príjem medzi príjmy plynúce zo zdroja na území SR. Ide o príjmy z presunu majetku stálej prevádzkarne do zahraničia ako aj príjmy z presunu podnikateľskej činnosti stálej prevádzkarne do zahraničia.

Príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR sú odplaty za poskytnutie služieb vymedzených v § 16 ods. 1 písm. e) bode 10 zákona vo výške, v akej je táto odplata súčasne uplatnená ako daňový výdavok. V záujme zníženia bariér v oblasti exportu, vyplývajúcich z aplikačnej praxe, sa zavádza úprava, ktorá sa uplatní na situácie predaja tovaru v zahraničí, s ktorým sú spojené náklady preukázateľne vynaložené na poskytnutie marketingových a sprostredkovateľských služieb v tomto štáte. V takýchto situáciách nebudú odplaty za poskytnutie marketingových služieb a služieb sprostredkovateľskej činnosti považované za príjmy zo zdrojov na území SR.

Do zdroja príjmu plynúceho zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa dopĺňa aj príjem

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: