dnes je 1.10.2020

Input:

Rozšírenie zdaniteľnosti príjmov nerezidenta

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.84 Rozšírenie zdaniteľnosti príjmov nerezidenta

Ing. Alena Zábojová

Otázka:


Od 1.1.2020 sa dopĺňa v § 16 ods. 1 písm. e) dvanásty bod a dopĺňa sa znenie § 43 ods. 2,56 písm. b) zákona o dani z príjmov. Ako táto zmena rozširuje zdaniteľné príjmy plynúce daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou?

Odpoveď:

Prostredníctvom doplnenia vyššie uvedeného ustanovenia zákona sa ustanovuje zdrojovosť a zdaniteľnosť príjmov z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov (KFP) vrátane príjmov zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do KFP.

Podmienkou zdrojovosti a zdaniteľnosti týchto príjmov nerezidenta je ustanovená osoba platiteľa