dnes je 26.1.2021

Input:

Samostatne hospodária roľník a druh transferovej dokumentácie v roku 2019, 2020

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.74 Samostatne hospodária roľník a druh transferovej dokumentácie v roku 2019, 2020

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník (SHR) obchoduje s viacerými rodinnými príslušníkmi (otec, strýko, brat, sestra), ktorí tiež podnikajú. Predaj tovaru medzi SHR a sestrou je významnou transakciou. Ostatné transakcie (kúpa, predaj) medzi SHR a rodinnými príslušníkmi sú nevýznamného charakteru.

Otázka:


Má SHR povinnosť pripravovať transferovú dokumentáciu a ak tak akú?

Riešenie:

Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu by podľa Usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 mali viesť tie fyzické osoby, ktoré zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov. To v praxi znamená, že sa povinnosť dokumentácie vzťahuje na podnikajúce fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Ide teda o samostatne zárobkovo činné osoby, najmä živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov a podobne.

Iné fyzické osoby teda nemajú povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Príkladom môže byť napríklad konateľ eseročky, ktorý má úrokový príjem z titulu pôžičky, ktorú poskytol do eseročky.

Rozlišovanie transakcií podľa významnosti

SHR by si svoje transakcie so závislými osobami mal rozdeliť podľa významnosti. Dokumentácia sa totiž vedie iba pre významné transakcie.

Pre nevýznamné transakcie sa dokumentácia nevedie. Avšak platí to iba vtedy, ak SHR podá „riadne vyplnené daňové priznanie“. Za riadne vyplnené daňové priznanie sa v súvislosti s tlačivom priznania určením pre SZČO (t.j. typ B)