dnes je 26.1.2021

Input:

Spoločnosť s povinnosťou vykazovať podľa IFRS a transferová dokumentácia v roku 2019, 2020

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.75 Spoločnosť s povinnosťou vykazovať podľa IFRS a transferová dokumentácia v roku 2019, 2020

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Spoločnosť je povinná vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov. V roku 2019 mala transakcie nad 10 mil. Eur so sesterskými spoločnosťami v Holandsku a Anglicku. Niekoľko transakcií nad 1 mil. Eur s materskou spoločnosťou v Belgicku a niekoľko nevýznamných transakcií so sesterskou spoločnosťou v Maroku.

Otázka:


Aký druh dokumentácie má spoločnosť pripraviť?

Riešenie:

Vzhľadom na to, že spoločnosť vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov, ako aj vzhľadom na objem (veľkosť) transakcií, vzhľadom na významnosť transakcií ako aj s ohľadom na to, v ktorom štáte sa nachádzajú spriaznené osoby bude pripravovať nasledovné druhy dokumentácie:

  • - Úplná dokumentácia – pre transakcie nad 10 mil. Eur so sesterskými spoločnosťami v Holandsku a Anglicku
  • - Základná dokumentácia –