dnes je 26.1.2021

Input:

Stála prevádzkareň zahraničnej osoby na území SR a povinnosť transferovej dokumentácie

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.76 Stála prevádzkareň zahraničnej osoby na území SR a povinnosť transferovej dokumentácie

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Anglická spoločnosť ALLIOTTE, Ltd má na Slovensku stálu prevádzkareň. Priraditeľné príjmy tejto stálej prevádzkarne za rok 2019 sú predpokladané v objeme 35,0 mil. Eur. Stála prevádzkareň v roku 2019 mala viacero významných cezhraničných a tuzemských transakcií. Taktiež mala aj nevýznamné cezhraničné a tuzemské transakcie.

Otázka:


Aký druh transferovej dokumentácie má viesť táto stála prevádzkareň?

Riešenie:

V zmysle Usmernenia MF SR č. 019153/2018-724 (ďalej len Usmernenie) stála prevádzkareň vedie nasledovnú transferovú dokumentáciu:

  • - Základnú – pre významné cezhraničné transakcie (čl. 3 bod 2a/) Usmernenia
  • - Skrátenú – pre významné tuzemské transakcie (čl. 3 bod 3c/) Usmernenia
  • - Pre nevýznamné cezhraničné a tuzemské transakcie jej dokumentačná povinnosť bude splnená uvedením týchto transakcií v daňovom priznaní (oddiel I)