dnes je 26.1.2021

Input:

Transferová dokumentácia k skupinovej pôžičke v roku 2020

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.70 Transferová dokumentácia k skupinovej pôžičke v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Spoločnosť FITNES, Ltd. z Anglicka, ktorá vyrába športové pomôcky pre fitnes zariadenia, má dcérsku spoločnosť na Slovensku. Tejto spoločnosti poskytla pôžičku na rozšírenie výrobných kapacít.

Otázka: Čo všetko treba zohľadniť pri stanovení transferovej ceny úroku (trhovej úrokovej sadzby) za túto pôžičku? Čo všetky by táto dokumentácia mala obsahovať?

Odpoveď:

Táto dokumentácia by mala obsahovať predovšetkým funkčnú a rizikovú analýzu a analýzu aktív. V rámci funkčnej analýzy sa treba zaoberať funkciami, ktoré vykonáva veriteľ respektíve dlžník v predmetnej transakcii. Čo sa týka rizík, pôjde okrem iného o úverové riziko, teda riziko vyplývajúce z platobnej neschopnosti, či platobnej nevôle dlžníka splatiť istinu s úrokom.

Treba však upozorniť, že tých funkcií a rizík, ktorými sa v dokumentácii treba zaoberať je štandardne niekoľko a líšia sa prípad od prípadu. Napr.:

a/ Ide najmä o analýzu finančných výkazov dlžníka za účelom preverenia, či je dlžník schopný splácať úver z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. V rámci modelovania ide skôr o zmenu danej schopnosti v závislosti od sumy poskytnutej pôžičky. V podstate ide aj o určenie maximálnej výšky pôžičky, ktorú by spoločnosť pravdepodobne na nezávislom trhu bola schopná získať.

b/ Určenie ratingu. Vychádza z finančných výkazov dlžníka upraveného o výsledky analýzy ekonomického prostredia, analýzy odvetvia, SWOT analýzy a dôležitosti samotného dlžníka pre skupinu. Ide v podstate o reakciu skupiny prípadne materskej spoločnosti na prípadný úpadok daného dlžníka.