dnes je 24.11.2020

Input:

Úplná dokumentácia podľa článku 4 usmernenia MF SR č. 019153/2018-724

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.126 Úplná dokumentácia podľa článku 4 usmernenia MF SR č. 019153/2018-724

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Slovenská výrobná spoločnosť Babetta, s. r. o., patrí do nadnárodnej skupiny podnikov v oblasti automobilového priemyslu. Jej hlavnou činnosťou je výroba mopedov.

Celú produkciu predáva materskej spoločnosti v zahraničí, objem vývozu je 250 mil. € ročne. Táto vzájomná transakcia s materskou spoločnosťou je významného charakteru z pohľadu zákona o účtovníctve.

Materská spoločnosť zabezpečuje pre slovenskú dcérsku spoločnosť účtovníctvo a právne služby. Tieto vzájomné transakcie sú z pohľadu zákona o účtovníctve nevýznamného charakteru.

Sesterská spoločnosť na Slovensku poskytuje spoločnosti Babetta, s. r. o., personálne služby spojené s hľadaním pracovníkov na úrovni stredného manažmentu. Tieto vzájomné transakcie sú z pohľadu zákona o účtovníctve nevýznamného charakteru.

Spoločnosť Babetta, s. r. o., spĺňa podmienky pre zostavovanie účtovnej závierky podľa IFRS.


Aký druh dokumentácie v zmysle usmernenia MF SR č. 019153/2018-724 musí vypracovať vyššie uvedená spoločnosť?

Odpoveď:

Spoločnosť Babetta, s. r. o., má dva druhy transakcií, ktoré podliehajú dokumentačnej povinnosti. A to transakcie tuzemské (personálne služby) a transakcie cezhraničné (vývoz produkcie tovaru materskej spoločnosti do zahraničia a prijímanie služieb účtovníctva a právnych služieb od sesterskej spoločnosti zo zahraničia).

Tuzemské transakcie so