dnes je 15.5.2021

Input:

Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD - príklad č. 2

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.107 Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD – príklad č. 2

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Skutočnosti týkajúce sa vývoja a riadenia patentových vynálezov sú rovnaké ako v príklade č. 1. Ale namiesto toho, aby spoločnosť SITNO udelila na prevedené patenty trvalú a výhradnú licenciu spoločnosti PREMENA, udelí spoločnosť SITNO pod vedením a so súhlasom spoločnosti PREMENA licencie týchto patentov k nehmotnému investičnému majetku prepojeným, ako aj nezávislým podnikom po celom svete výmenou za pravidelné licenčné poplatky. Na účely tohto príkladu ďalej predpokladajme, že licenčné poplatky, platené prepojenými podnikmi v prospech spoločnosti SITNO, sú všetky stanovené v súlade s princípom trhového vzťahu.


Otázka:

Aký bude postup spoločnosti PREMENA a SITNO v tomto prípade?

Odpoveď:

Hoci je spoločnosť SITNO právnym vlastníkom patentov, obmedzujú sa jej prínosy k funkciám Demp pri patentoch na činnosti vykonávané jej tromi zamestnancami v oblasti registrácie patentov a správy registrácií. Zamestnanci spoločnosti SITNO neriadia ani sa nepodieľajú na licenčných transakciách zahŕňajúcich patenty. Za daných okolností má spoločnosť SITNO nárok iba na odmenu za funkcie, ktoré skutočne vykonáva.

Na základe analýzy relevantných vykonávaných funkcií, použitých aktív a rizík, nesených spoločnosťami PREMENA a SITNO pri funkciách DEMPE, by si spoločnosť SITNO nemala v konečnom dôsledku ponechať alebo by