dnes je 15.5.2021

Input:

Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD - príklad č. 4

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.109 Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD – príklad č. 4

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Skutočnosti týkajúce sa vývoja patentov sú rovnaké ako v príklade 3. Na rozdiel od príkladu 1 má spoločnosť SITNO zamestnancov, ktorí sú oprávnení na rozhodovanie a ktorí tiež rozhodujú o patentovom portfóliu. Zamestnanci spoločnosti SITNO prijali všetky rozhodnutia kvôli udeľovaniu licencií, viedli všetky rokovania s nadobúdateľmi licencií a tiež dohliadali na dodržiavanie licenčných podmienok nezávislých nadobúdateľov. Na účely tohto príkladu by malo byť predpokladané, že cena zaplatená spoločnosťou SITNO za prevod patentov bola stanovená v súlade s princípom trhových vzťahov a odrážala v dobe uskutočnenia daných prevodov v prospech spoločnosti SITNO príslušné odhady zmluvných strán transakcie, týkajúce sa budúceho licenčného programu a očakávaných výnosov generovaných využívaním patentov. Na účely príkladu predpokladáme, že postup používaný pre ťažko oceniteľný nehmotný majetok popísaný v sekcii D. 4 smernice OECD nie je pre tento príklad použiteľný.


Otázka:

Aký bude postup v tomto prípade?

Odpoveď:

Po prevedení patentov poskytla spoločnosť SITNO na niekoľko rokov licencie nezávislým firmám. Vplyvom vonkajších okolností, ktoré v čase prevodu patentov na