dnes je 19.9.2021

Input:

Vhodnosť outcome-testingu pre obdobie pandémie

16.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.143 Vhodnosť outcome-testingu pre obdobie pandémie

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Smernica OECD popisuje dva prístupy k určeniu a zbieraniu údajov požadovaných k uskutočneniu analýzy porovnateľnosti. Prvý je „price-setting”, t. j. ex-ante prístup, ktorý používa historické dáta aktualizované tak, aby odrážali akékoľvek zmeny v ekonomických podmienkach počas trvania kontraktu. Druhá metóda je prístup „outcome-testing”, ktorý môže obsahovať informácie, ktoré budú dostupné po uzatvorení zdaňovacieho obdobia, k určeniu trhových podmienok a zostavenia daňového priznania.


Aké je odporúčanie OECD pre obdobie pandémie COVID-19 (ďalej len C19)?

Odpoveď:

OECD je toho názoru, že pokiaľ je to možné, dočasne, počas pandémie, by mohli daňové správy, ktoré inak používajú prístup „price-setting”, zvážiť umožniť daňovníkom pri závislých transakciách ovplyvňovaných pandémiou brať do úvahy informácie,