dnes je 9.12.2021

Input:

Vládna pomoc a alokácia rizika pri závislej transakcii (podľa pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.150 Vládna pomoc a alokácia rizika pri závislej transakcii (podľa pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Prijímanie vládnej pomoci môže znížiť kvantitatívne výšku negatívneho dopadu rizika. Napríklad strana nesúca úverové riziko, môže očakávať straty z transakcie v dôsledku finančných ťažkostí svojej protistrany. Protistrana však môže byť v skutočnosti schopná plniť svoje záväzky vďaka vládnej pomoci. Tento aspekt (t. j. zníženie negatívneho dopadu rizika) je potrebné rozlišovať od alokácie rizík podľa pokynov v oddiele D.1.2.1 kapitoly I OECD TPG.


Mení prijatie vládnej pomoci alokáciu rizika v závislej transakcii?

Odpoveď:

Podľa pokynov v kapitole I OECD TPG nezmení poskytnutie vládnej pomoci alokáciu rizika prepojenej osoby v závislej transakcii na účely