dnes je 20.1.2022

Input:

Vplyv vládnej pomoci na analýzu porovnateľnosti (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.160 Vplyv vládnej pomoci na analýzu porovnateľnosti (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Porovnateľnosť transakcií alebo podnikov na voľnom trhu môže byť ovplyvnená prijatím vládnej pomoci, ktorá ovplyvňuje nadväzovanie obchodných alebo finančných vzťahov a oceňovanie transakcií medzi obchodnými stranami.


Je potrebné pri vykonávaní porovnávacej analýzy (t. j. pri posudzovaní potenciálnych porovnateľných údajov) zohľadniť prijatie vládnej pomoci?

Odpoveď:

Pretože sa vládna pomoc a konkrétne okolnosti pandémie COVID-19 môžu na rôznych trhoch líšiť, môže to ovplyvniť porovnateľné subjekty a trhové ceny nezávislých transakcií. Predpokladajme napríklad, že spoločnosť D, člen skupiny nadnárodných podnikov, poskytuje výrobné služby a dostáva domácu mzdovú