dnes je 9.12.2021

Input:

Zmena ekonomických podmienok a porušenie kritického predpokladu (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

20.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.152 Zmena ekonomických podmienok a porušenie kritického predpokladu (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Väčšina Rozhodnutí obsahuje kritické predpoklady o prevádzkových a hospodárskych podmienkach, ktoré ovplyvnia transakcie, na ktoré sa Rozhodnutie vzťahuje. Pandémia COVID-19 a reakcie vlád dramaticky ovplyvnili hospodárske a trhové podmienky a pravdepodobne sa budú považovať za porušenie kritických predpokladov (odseky 44 písm. b) a c) Prílohy 2 ku kapitole IV OECD TPG. Samotná zmena výkonnosti podnikov v období ovplyvnenom pandémiou by však nemala viesť k porušeniu kritického predpokladu (pokiaľ príslušné Rozhodnutie nemalo kritický predpoklad týkajúci sa zmien v obchodných výsledkoch).


Otázka:

Predstavuje zmena ekonomických