dnes je 27.5.2020

Input:

Zmena spôsobu zdanenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

30.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.26 Zmena spôsobu zdanenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18.6.2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. V návrhu novely sa navrhuje významná zmena spôsobu zdaňovania plnení u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa navrhuje zmena spôsobu zdaňovania peňažných plnení a nepeňažných plnení vyplatených /poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a to:

1. zrážkovou daňou budú zdaňované peňažné a nepeňažné plnenia zaraďované u daňovníka fyzickej osoby medzi príjmy podľa § 8, pričom zostávajú zachované všetky povinnosti uvedené v § 43,

2. všetky ostatné peňažné a nepeňažné plnenia budú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, pričom sa navrhujú oznamovacie